kontingent.dk

Kontingent for sejlere 2017:

Kontingent:                               Kr 500,- / år

Leje af optimist klasse C           Kr 400,-  / år 1. halvår er prøvetid for nye sejlere, forstætter man efter ferien betales de 400,- for hele sæson.

Leje af optimist klasse B           Kr 600,- / år

Leje af optimist Klasse A          Kr 800,- / år

Leje af 2 mandsjolle                  Kr 800,- / år

Leje af Laserjolle                       Kr 800,- / år

Sejlere over 18:

Kontingent:                              Kr 1000,- / år  (evt. pladsleje for jolle er inkluderet)

Leje af 2 mandsjolle                 Kr 800,- / år

Leje af Laserjolle                      Kr 800,- / år

Inbetaling af kontingent og bådleje gøres online på:

http://solbjerg-if.dk/afdelinger/soesport/

Sejlere under 18:

 

Start/

Mål