Generalforsamling 2017

Mandag den 6. Marts 2017 kl. 19.30 i fritidscentret, Solbjerg Hovedgade 88 Se kort her

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og referent

 

2. Formandens beretning

 

3. Afdelingernes beretning

 

4. Fremlæggelse af regnskab

 

5. Fastlæggelse af kontingent 2017. Fremlæggelse af budget 2017

 

Pause med kaffe, ost og vin

 

6. Indkomne forslag

 

7. Valg til bestyrelsen

 

8. Kort status indlæg fra bådebro arbejdsgruppen

 

9. Eventuelt

 

Bestyrelsesarbejdet i Søsporten er grundpillen i foreningens eksistens, og en unik mulighed for at være med til at påvirke beslutningsprocessen og derned fremtiden i søsporten.

 

Frivillige foreninger som vores har gennem længere tid været hårdt ramt af mangel på frivillge kræfter, og søsporten er ingen undtagelse. Af en eller anden grund er det som om man frygter at skulle sidde i en bestyrelse og være en del at den styrende gruppe.

 

Selvfølgelig er der noget arbejde i at sidde i bestyrelsen, men det er i realiteten forholdsvis få timer der skal lægges i forhold til den betydning arbejdet har for klubben. På årsbasis er det ca 6 bestyrelsesmøder.

 

Vi har brug for folk, der vil være med til at gøre en forskel, og som kan motivere, og er gode til at sætte folk i sving .

Hvis du er interesseret i at være en aktiv del at søsportens ledelse, og kunne tænke dig at være med til at sætte præg på fremtiden, men måske er lidt usikker på hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, så kontakt:

 

Formand: Jesper Jespersen på tlf. 2282 1266

 

eller

 

Bestyrelsesmedlem Helle Jespersen på tlf. 2888 0004

Start/

Mål